XXVI. Európske Ľudové Remeslo
Cech knihárov a Hrnčiarsky cech
drumbľa - ľudový hudobný nástroj (jaw harp - folk music instrument)
Kežmarok 2016

XXVI. Európske Ľudové Remeslo - Kežmarok
Hrnčiarsky cech a Cech knihárov
drumbľa - ľudový hudobný nástroj (jaw harp - folk music instrument)
Návštevy
doteraz:


by www.EĽRO.sk