Súkromná
stredná odborná škola
Biela voda 2, Kežmarok
XXVII. Európske Ľudové Remeslo
Tkáčsky cech
Kežmarok 2017

Súkromná
stredná odborná škola
Biela voda 2, Kežmarok
XXVII. Európske Ľudové Remeslo - Kežmarok
Tkáčsky cech
Návštevy
doteraz:


by www.EĽRO.sk