Kežmarok
moderný - dynamický - historický
EĽRO
Vitajte v kráľovskom meste Kežmarok!
Welcome to the royal town of Kežmarok!
XXVII. Európske Ľudové Remeslo
Tkáčsky cech
Kežmarok 2017

Kežmarok
moderný - dynamický - historický
EĽRO
Vitajte v kráľovskom meste Kežmarok!
Welcome to the royal town of Kežmarok!
XXVII. Európske Ľudové Remeslo - Kežmarok
Tkáčsky cech
Návštevy
doteraz:


by www.EĽRO.sk