Menu
EĽRO
Historický trh - 1969
I. ročník EĽRO - 1991
II. ročník EĽRO - 1992
I. ročník THĽR - 1993
II. ročník THĽR - 1994
XV. ročník EĽRO - 2005
XVI. ročník EĽRO - 2006
XVII. ročník EĽRO - 2007
XVIII. ročník EĽRO - 2008
XIX. ročník EĽRO - 2009
XX. ročník EĽRO - 2010
XXI. ročník EĽRO - 2011
XXII. ročník EĽRO - 2012
XXIII. ročník EĽRO - 2013
XXIV. ročník EĽRO - 2014
XXV. ročník EĽRO - 2015
XXVI. ročník EĽRO - 2016
XXVII. ročník EĽRO - 2017
XXVIII. ročník EĽRO - 2018
XXIX. ročník EĽRO - 2019
XXX. ročník EĽRO - 2021 (2020)
XXXI. ročník EĽRO - 2023
XXXII. ročník EĽRO - 2024
Kežmarok - iné informácie
Diskusia (návštevná kniha)
Fotogaléria
EĽRO - iné stránky
Kežmarok - iné stránky
Vyhľadaj
 
Web www.elro.sk
Spriaznené weby
www.sevcik.sk
Anton Budzák - drevorezba
Reklama
Návštevy doteraz:
EĽRO - Európske ľudové remeslo
Ďakujem ... - 17. marec 2005 -
Pani Nore Baráthovej za nezištné poskytnutie informácií - svojich poznámok - o I. ročníku Európskeho ľudového remesla.
I. EĽRO - 2. - 4. august 1991
I. EĽRO sa uskutočnilo 2. - 4. augusta 1991 pod patronátom predsedu vlády SR Jána Čarnogurského s týmto programom:
Piatok - 2.august 1991
10:00 - Sprievod folklórnych súborov, Tovarišstvo umeleckých a bojových remesiel z Bratislavy pod vedením p. Kozu; otvorenie EĽRO (na otvorení boli okrem primátora Kežmarku ing. Jána Skupina napríklad aj vysokopostavení politici minister zahraničných vecí ČSFR Jiří Dienstbier, Ján Čarnogurský, predseda SNR František Mikloško atď ...)
18:00 - Slávnostná omša v rímskokatolíckom kostole sv. Kríža - celebroval ju biskup Spišskej diecézy František Tondra, počas omše vystúpil taliansky súbor Gen Verde z Talianska
21:00 - Vystúpenie Lúčnice v miestnom amfiteátri (po niekoľkých minútach sa spustil taký lejak, že sa v predstavení nedalo pokračovať - lejak nebol v programe)
Sobota - 3. august 1991
10:00 - Sprievod ako v prvý deň
21:00 - Hradné nádvorie - vystúpenie talianskeho, antológia šermu, ohňostroj
Nedeľa - 4. august 1991
9:00 - Koncert historickej hudby v novom ev. a. v. kostole
10:00 - Sprievod ako v prvý deň
19:00 - Uzavretie trhov
20:00 - Nádvorie hradu - divadelné predstavenie Shakespeare: Skrotenie čertice, v podaní DS Matica pri ZK ROH Tatramat Matejovce a Tatraľan Kežmarok
I. ročník EĽRO
Podujatie organizačne zabezpečovala tvorivá skupina EĽRO z Bratislavy. Gestormi podujatia sa stali Vysokoškolská únia Slovenska, Mestský úrad v Kežmarku, Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu SR, ÚĽUV, Zväz záujmových združení a mnoho sponzorov z Kežmarku i okolia.
Trh sa umiestnil na Hradné námestie, ktoré sa provizórne ohradilo hradbami. Vstup mal len ten, kto zaplatil vstupné 20 korún. Keď sa na koči približoval Dienstbier a zastavila ho „stráž“, bez požiadania zaplatil až 100 korún.
Svoje remeselné umenie ukazovalo 65 remeselníkov v 35 stánkoch - výrobcovia textilu, kováči, šindliari, košikári, stolári, hrnčiari, kožiari. Okrem výrobcov z Československa tu boli dvaja rezbári z Poľska a dvaja kovotepci z Rakúska.
Na pódiu sa striedali rôzne folklórne súbory: z Maďarska, Poľska, Rakúska, Talianska, zo Slovenska Čečinka, Devín a Gymnik Bratislava, Magura a Maguráčik Kežmarok, Šarišan Prešov atď ... Celkovo sa predstavilo vyše 800 účinkujúcich.
Prakticky celé EĽRO okrem niekoľkých hodín znepríjemňoval dážď. Ale ani ten nezabránil tisícom divákov prísť sa pozrieť do Kežmarku.

Európske Ľudové Remeslo
EĽRO - Kežmarok
TOPlist