Historický trh v 1969 v Kežmarku na Starom trhu

Historický trh v 1969 v Kežmarku na Starom trhu - (na fotografii PhDr. Nory Baráthovej)

Návštevy
doteraz:


Návštevy
aktuálne: