Stánok vinohradníkov na Historickom trhu v 1969

Stánok vinohradníkov na Historickom trhu v 1969 - (na fotografii PhDr. Nory Baráthovej)

Návštevy
doteraz:


Návštevy
aktuálne: