XXVI. Európske Ľudové Remeslo
Cech knihárov a Hrnčiarsky cech
DFS Goralik, ZŠ Hradná a MsKS Kežmarok
Kežmarok 2016

XXVI. Európske Ľudové Remeslo - Kežmarok
Hrnčiarsky cech a Cech knihárov
DFS Goralik, ZŠ Hradná a MsKS Kežmarok
Návštevy
doteraz:


by www.EĽRO.sk