Detský folklórny súbor Maguráčik - Kežmarok, Slovakia
XXX. Európske Ľudové Remeslo
venované všetkým remeselníkom
Kežmarok 2022

Detský folklórny súbor Maguráčik - Kežmarok, Slovakia
XXX. Európske Ľudové Remeslo - Kežmarok 2022
venované všetkým remeselníkom